bibliotheek@londerzeel.be      
www.londerzeel.be

maandag

Aanpassing bibliotheekreglement

Op de gemeenteraad van 27 oktober 2015 werden enkele aanpassingen goedgekeurd aan de lokale bepalingen van ons gemeenschappelijk bibliotheekreglement. Het nieuwe reglement is op 1 november 2015 in werking getreden.

De aanpassingen hebben als doel om de regels en procedures die we toepassen duidelijker te verwoorden. Daarom werden deze twee nieuwe artikels toegevoegd:

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij controleert steeds welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid of technische problemen vraagt hij onmiddellijk hulp aan de infobalie.

Artikel 13 – Vergoeden van bibliotheekmaterialen
Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden indien na het terugbrengen of raadplegen beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld (zie artikel 3) of indien ze niet als teruggebracht werden geregistreerd (verlies,…). Hierbij wordt de oorspronkelijke facturatieprijs incl. btw bij aankoop van het materiaal door de bibliotheek in rekening gebracht.

In het verleden werd bij het vergoeden van bibliotheekmaterialen tevens 3 euro administratiekosten aangerekend. Deze kost wordt sinds 1 november niet meer in rekening gebracht.

Kijk het geleende materiaal steeds na op eventuele beschadigingen of onvolledigheid. Meldt dit zo snel mogelijk, om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Tot slot werd in het artikel over de inleverbus (artikel 15) duidelijker opgenomen dat de materialen die na sluitingstijd worden ingeleverd pas de volgende openingsdag van de kaart worden gehaald. Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend.

Wie dat wenst kan in de bib een papieren exemplaar van het bibliotheekreglement vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Aankoopsuggesties, vragen of opmerkingen

Om er zeker van te zijn dat we jouw favoriete boek, dvd of cd niet vergeten aan te kopen, kan je hieronder een aankoopsuggestie doen. Via dit formulier kan je ons ook je vragen of opmerkingen bezorgen.